Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Wywóz odpadów komunalnych

Spółka świadczy usługi w zakresie:

 • odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Gminy Goleniów, Gminy Stepnica, Gminy Przybiernów, Gminy Osina,
 • odbioru i transportu odpadów selektywnych z pojemników i worków na terenie Gminy Goleniów, Gminy Stepnica, Gminy Przybiernów, Gminy Osina,
 • odbioru odpadów wielkogabarytowych – akcja „odbioru gabarytów” prowadzona jest na terenie gmin dwa razy w roku (szczegóły w harmonogramach wywozów odpadów dla poszczególnych gmin),
 • odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych,

Spółka oferuje dzierżawę pojemników 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l.

Odbiór odpadów segregowanych w workach foliowych z podziałem na frakcje w poszczególnych gminach:

 1. Gmina Goleniów:
  • papier
  • szkło
  • tworzywa sztuczne i metale
  • odpady biodegradowalne
 2. Gmina Osina:
  • papier
  • szkło
  • tworzywa sztuczne i metale
  • odpady biodegradowalne
  Gmina Stepnica:
  • papier
  • szkło
  • tworzywa sztuczne i metale
  • odpady biodegradowalne
 3. Gmina Przybiernów:
  • papier
  • szkło
  • tworzywa sztuczne i metale
  • odpady biodegradowalne