Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Wywóz nieczystości ciekłych

Świadczymy usługi odbioru i transportu nieczystości płynnych od mieszkańców gminy Goleniów, Stepnica, Przybiernów oraz Osina. Posiadamy również zezwolenia na świadczenie tychże usług na terenie gminy Maszewo.

Spółka jest bardzo dobrze wyposażona w specjalistyczne samochody i sprzęt do prowadzenia tego rodzaju działalności. Posiadamy wszystkie stosowne decyzje i zezwolenia, co skutkuje zapewnieniem wysokiej jakości świadczonych usług, jednocześnie dostosowując się do indywidualnych potrzeb klienta.

W celu zgłoszenia usługi i uzyskania dodatkowych informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z działem Biura Obsługi Klienta pod numerem: 882 022 653 lub 91 418-44-26

 

---> Zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Spółkę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goleniów.

---> Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone przez Spółkę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goleniów, Przybiernów, Stepnica, Osina, Maszewo.