Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCO DROGA DO RECYKLINGU JEST PROSTA!

Segregacja odpadów niesie za sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Sortując je w miejscu pracy ograniczamy tony śmieci lądujących na wysypiskach, które w sposób nieodwracalny zanieczyszczają środowisko. Segregacja odpadów zwiększa naszą świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za otoczenie, w którym na co dzień przebywamy.

POZNAJ KORZYŚCI!

Wszyscy widzimy jak Świat się zmienił, wzrosła drastycznie konsumpcja, a tym samym liczba opakowań. Dzięki przygotowanej dla Państwa ofercie jest szansa na poprawę naszego otoczenia i środowiska. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zachęca Przedsiębiorców do segregowania odpadów. Na początek KAŻDY przedsiębiorca otrzyma pakiet startowy worków do selektywnej zbiórki odpadów (po 20 szt.) za darmo, dla frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło. W pakiecie startowym uwzględniony jest również darmowy koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Po wykorzystaniu pakietu startowego każdy kolejny pakiet worków będzie można kupić. W cenie zakupu pakietu worków na daną frakcję uwzględniony jest koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Zyskują w ten sposób Państwo zerową stawkę na wywóz papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu, ponosząc jedynie koszt zakupu worków. Przedłużamy również termin płatności faktur za odbiór odpadów, płatność za dany miesiąc będzie przypadała na ostatni dzień miesiąca następnego.

MYŚL GLOBALNIE!
Nasze miejsca pracy są pełne rozwiązań ekologicznych. Zachęcamy więc przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty. Niech Państwa działalność zyska wizerunek EKO.