Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Usługi utrzymania czystości i porządku

Zgodnie z Porozumieniem zawartym między gminą Goleniów a Spółką P.G.K. w Goleniowie Spółka świadczy usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Goleniów. Zakres obejmuje przede wszystkim:

 • utrzymanie czystości i porządku i obsługa eksploatacyjna na terenach zieleni,
 • dbałość o czystość lasów komunalnych i parkingów leśnych,
 • bieżące utrzymanie i konserwacja Strumyka Goleniowskiego,
 • bieżące oczyszczanie z chwastów i samosiewów murów obronnych oraz niezbędne prace związane z jego utrzymaniem,
 • bieżące oczyszczanie kostki granitowej wokół fontanny, półki nad rzeką Iną przy Spichlerzu oraz cieków ulicznych w GPP,
 • bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Goleniowie, Borzysławcu, Mostach, Niewiadowie, Rurzycy, Wierzchosławiu.
 • bieżące utrzymanie parkingów,
 • bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz przystanków na terenie gminy Goleniów,
 • bieżące utrzymanie chodników,
 • bieżące utrzymanie czystości na terenie targowiska przy ul. Zielona Droga,
 • bieżące utrzymanie i sprzątanie toalet publicznych,
 • całoroczne utrzymanie dróg, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, placów,
 • dekoracja świąteczna z okazji świąt,
 • montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Goleniów,
 • odbiór i transport zwłok bezdomnych zwierząt,
 • sprzątanie i utylizacja dzikich wysypisk,
 • odbiór i przechowywanie przeterminowanych lekarstw z punktów aptecznych,
 • wszelkie inne bieżące roboty eksploatacyjne niezbędne do właściwego utrzymania terenów,
 • nadzór nad powierzonym mieniem,
 • nadzorowanie prac wykonywanych przez osoby skazane na odpracowanie wyroków i osoby kierowane do pracy przez Sąd Rejonowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, Zakład Karny.