Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Harmonogramy odbioru odpadów od mieszkańców

Harmonogramy na terenie Gminy Goleniów obowiązują od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.


 

Odpady zbierane selektywnie / Gabaryty

 

Odpady zmieszane

 

Odpady selektywne z budynków wielolokalowych

 

 

Gmina Stepnica

 

Gmina Przybiernów

 

Gmina Osina 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w roku 2020 dla Gminy Osina odbędzie się 1 raz na kwartał w dni:

  • 19.03.2020
  • 12.06.2020
  • 17.09.2020
  • 10.12.2020

 

Prosimy wszystkich mieszkańców o wystawianie pojemników z odpadami zmieszanymi,

zawiązanych worków z odpadami selektywnymi oraz gabarytów w dniu ich odbioru,

przed posesję do godz. 6:00.

W razie potrzeby zmiany ilości worków dla danej nieruchomości prosimy o zgłoszenie
telefoniczne po numerem telefonu 882-022-653 lub mailowe na adres: bok@pgkgol.pl

 

Pracownicy Spółki nie wchodzą na teren posesji.