Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Akcja Zima

Spółka świadczy również usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników i placów na terenie miasta i gminy Goleniów.

Standardy oraz kolejność zimowego utrzymania dróg i chodników zawierają załączniki poniżej.