Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

O firmie

Spółka rozpoczęła działalność 1 stycznia 1992 roku jako Spółka prawa handlowego.

Od maja 2011 roku jesteśmy Spółką gminną (100% udziałów Gminy Goleniów). Przedsiębiorstwo jest Spółką specjalizującą się w odbiorze i transporcie odpadów komunalnych jak również w świadczeniu usług pogrzebowych.

Świadczymy również usługi dla Miasta Goleniowa w zakresie utrzymywania czystości i porządku w mieście oraz czynności związanych z utrzymywaniem miasta i gminy Goleniowa podczas Akcji Zimowej.