Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podańsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie jest zarządcą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podańsku. Składowisko zostało przekazane do eksploatacji 18 stycznia 1994 roku.

Powierzchnia jego wynosi 2,3 ha. Do 31.12.2012 r. składowisko przyjmowało do unieszkodliwania w większości zmieszane odpady komunalne pochodzące od mieszkańców gminy Goleniów. Przyjmowaliśmy również do unieszkodliwiania odpady pochodzące z cmentarza, odpady wielkogabarytowe, oraz wszelkiego rodzaju odpady po budowlane, poremontowe i rozbiórkowe.

W dniu 12 stycznia 2013 roku została wydana Decyzja przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na zamknięcie składowiska w Podańsku. Decyzją z dnia 05.03.2013 r. wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego posiadamy zezwolenia na przetwarzanie odpadów pobudowlanych, poremontowych i rozbiórkowych na składowisku w Podańsku.

Szanowni Państwo informujemy, iż składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości Podańsko gm. Goleniów jest fazie poeksploatacyjnej.

Jednocześnie informujemy, iż roboty budowlane związane z rekultywacją składowiska zakończono z dniem 31 marca 2022 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nie dostarczanie odpadów na teren zamkniętego, zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Podańsko.