Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w przetargu

Zakup nowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych segregowanych

 

http://bip.pgkgoleniow.pl/zamowienia/pokaz/15