Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Zapraszamy firmy do podpisywania umów

na odbiór odpadów komunalnych z naszą Spółką. Wszelkie informacje na temat podpisania umowy

dostępne są pod numerami telefonów:

 

882 022 653

882 021 399

660 467 456

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Od 01 czerwca 2020 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych zostaje wyłączony z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .