Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów

innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Podańsko, gmina Goleniów-Etap 2.

bip.pgkgoleniow.pl/zamowienia/pokaz/12