Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Określenie wysokości opłat za usługi świadczone przez Spółkę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17C informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 14/2019 Prezesa Zarządu z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie: określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Spółkę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewni, od dnia 01 maja 2019r wprowadza się na terenie miasta i gminy Goleniów nowe stawki za w/w usługi:

Gmina Goleniów
Maszewo
Gmina Osina
Gmina Przybiernów
Gmina Stepnica