Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Aktualny przetarg

Zakup nowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych dla potrzeb P. G. K. Sp. z o.o. w Goleniowie.

Znak sprawy:

ZP/9/PSZOK/2020

 

http://bip.pgkgoleniow.pl/zamowienia/pokaz/14