Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Zmiana odbioru wielkogabarytów

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2020 roku nie będziemy odbierać odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości wielorodzinnych w systemie objazdowym co 2 tygodnie.

 

Odbiór będzie odbywał się 1 raz na pół roku w wyznaczonych przez Spółkę terminach.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość dostarczenia przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych na PSZOK w Goleniowie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 1900 oraz w soboty od godziny 700 do 1900.