Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Aktualne zamówienie publiczne

Dostawa pojazdu specjalistycznego z zabudową asenizacyjną o pojemności 15000 litrów

 

 

http://bip.pgkgoleniow.pl/zamowienia/pokaz/4