Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Oferta pracy

Dyrektor Techniczny (na zastępstwo)

 • Nadzór i kontrola pracy wszystkich działów w Spółce (Zieleń, Gospodarka Odpadami, Transport, Pogrzebówka),
 • Znajomość przepisów Gospodarki Odpadami oraz Ochrony Środowiska,
 • Znajomość przepisów z zakresu Zamówień Publicznych,
 • Ścisła współpraca z Zarządem Spółki i pozostałymi działami firmy,
 • Tworzenie i realizacja strategii w obszarze technicznym
 • Zarządzanie działalnością firmy w zakresie korzystania z urządzeń, maszyn i innych zasobów rzeczowych,
 • Inicjowanie, rozwijanie i wdrażanie nowych technologii mających na celu udoskonalenie procesu produkcji
 • Zapewnienie efektywności i sprawności działania maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie,
 • Przeprowadzanie szkoleń, wdrażanie nowych pracowników do pracy
 • Koordynowanie prowadzonych projektów i kontrola nad terminowością ich realizacji,
 • Rozwój i realizacja krótko- i długoterminowych planów inwestycyjnych firmy
 • Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • Ścisła współpraca z Zarządem Spółki i pozostałymi działami firmy,
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z Klientami oraz utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy.

Wymagania:

 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie wyższe Techniczne (Zarządzanie),
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Zdolność do analizowanie i wychodzenia na przeciw potrzebom rynku,
 • Umiejętność wyznaczania celów oraz motywowania podległego zespołu oraz dbanie o właściwą komunikację pomiędzy poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie,
 • Zdolności komunikacyjne, ułatwiające pracę z ludźmi,
 • Prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie lub dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 8 lipca 2019r. na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 17C, 72-100 Goleniów.