Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego – zamiatarki ulicznej na podwoziu ciężarowym, w formie leasingu operacyjnego