Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Posiadamy zezwalenia na odbiór

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zbieraniem odpadów komunalnych na terenie Bazy,

Spółka P.G.K. w Goleniowie uprzejmie informuje, iż:

  1. posiada obowiązujący wpis do działalności regulowanej na terenie gminy Goleniów, który uprawnia Spółkę do wykonywania usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. posiada obowiązujące zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych na terenie Bazy Spółki,