Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Od dnia 8 września 2021 roku odpady komunalne nie będą przez Spółkę odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie

uprzejmie informuję,

iż ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zakończeniem Umowy z Gminą Goleniów na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i jednostek gminnych,

od dnia 8 września 2021 roku odpady komunalne nie będą przez Spółkę odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość osobistego dostarczenia do PSZOK przez mieszkańców gminy Goleniów niżej wymienionych odpadów komunalnych,

ale tylko do momentu zapełnienia możliwości magazynowych.

 1. PAPIER

 2. SZKŁO

 3. TWORZYWA SZTUCZNE

 4. METALE

 5. ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE

 6. PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA

 7. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

 8. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 9. ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (DO 50 KG/OSOBĘ/ROK)

 10. ZUŻYTE OPONY (4 SZTUKI/NIERUCHOMOŚĆ/ROK)

 11. ODPADY NIEBEZPIECZNE

 12. ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH POWSTAŁE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM W WYNIKU PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W FORMIE INIEKCJI I PROWADZENIA MONITORINGU POZIOMU SUBSTANCJI WE KRWI.

 13. BIO

 14. ODPADY WIELKOGABARYTOWE

UWAGA!!! NA PSZOK NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

ODPADY ZMIESZANE.

Godziny pracy PSZOK w Goleniowie:

Poniedziałek – piątek - 1500-1900

Sobota – 700-1900