Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

LEKI - Segregacja Opakowań

Każdy z nas ma czasem w domu przeterminowane leki. Jak z nimi postępować? Dlaczego nie wolno wyrzucać ich razem ze zwykłymi śmieciami lub wylewać do ubikacji? Co zrobić ze zużytymi igłami i strzykawkami?

Przeterminowane leki najłatwiej jest zutylizować wrzucając je do specjalnie oznakowanych pojemników – znaleźć je można w wyznaczonych aptekach, które mają podpisaną umowę z urzędem gminy na zbieranie tego rodzaju odpadów.

Apteki posiadające takie pojemniki znajdziesz w poniższej ulotce:

Zużyte igły oraz strzykawki mogą niestety być źródłem zakażenia się chorobami przenoszonymi przez krew (np. HIV lub wirusowe zapalenie wątroby), mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników odbierających odpady, dlatego nie wolno ich wyrzucać z innymi lekami, ani tym bardziej do zwykłych śmieci. Powinny być one zbierane do specjalnych pojemników i osobno utylizowane.

W każdej z aptek znajdziesz trzy specjalne pojemniki z oznaczeniem co do jakiego pojemnika należy wrzucać. Leki, przed wyrzuceniem, należy wyjąć z wierzchniego opakowania (kartonik i ulotka to makulatura – wyrzucamy do niebieskiego worka). Pamiętaj o tym, że nie należy wyjmować tabletek z blistrów ani wylewać syropów lub płynów z butelki. Informację jak segregować leki, ze względu na opakowania, znajdziesz tutaj: