Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORCY – ODPADY !!!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność  gospodarczą na terenie naszej Gminy, iż zgodnie z indywidualnie podpisanymi umowami z firmą PGK Spółka z o.o  w Goleniowie 

na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zobowiązani jesteście Państwo do oddawania selektywnej frakcji odpadów w specjalnie oznakowanych workach. Każdy przedsiębiorca przy podpisywaniu umowy został wyposażony w pakiet startowy worków ( specjalnie oznakowany ).

Niedopuszczalne jest zbieranie odpadów w workach przeznaczonych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych!!!

O nieprawidłowościach w tym zakresie będzie informowała tutejszy urząd firma PGK.