Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Aktualne informacje

SZANOWNI MIESZKAŃCY

PRZYPOMINAMY PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)  CZYNNY JEST DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOLENIÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 15.00 DO 19.00 W SOBOTĘ OD GODZINY 7.00 DO 19.00.

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZĄ PROSIMY PAMIĘTAĆ O OBOWIĄZUJĄCYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI! W PUNKCIE PSZOK MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO 1 OSOBA!  OBSŁUGIWANA OSOBA MUSI MIEĆ ZAŁOŻONA MASECZKĘ! PROSIMY O ZACHOWANIE DYSTANSU!

KASA SPÓŁKI CZYNNA TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH DLA KLIENTÓW DZIAŁU POGRZEBOWEGO. WSZELKICH INNYCH PŁATNOŚCI PROSIMY DOKONYWAĆ DROGĄ ON-LINE LUB W BANKACH, NA POCZCIE LUB INNYCH PUNKTACH OPŁAT.