Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW

W GMINNYCH SYSTEMACH GOSPODARKI ODPADAMI

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 06 września 2019 roku stawia przed samorządowcami i mieszkańcami nowe wyzwania. Podstawowym  obowiązkiem każdego mieszkańca wynikającym z zapisów ustawy jest Obowiązkowa segregacja odpadów!

Od chwili wejścia w życie nowych przepisów wszystkich obejmuje obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w podziale na 5 frakcji.

Jeśli więc zobaczycie Państwo taką naklejkę na pojemniku lub worku przy swojej posesji koniecznie zweryfikujcie zawartość wyrzuconych odpadów! Sprawdź jak SEGREGOWAĆ! 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, co w konsekwencji może przełożyć się na podwyżkę stawki opłaty.