Aktualne zamówienia publiczne

Sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie

Data publikacji: 2019/02/01
Termin składania ofert: 2019/02/11 11:00:00

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego – zamiatarki ulicznej na podwoziu ciężarowym, w formie leasingu operacyjnego

Data publikacji: 2018/11/26
Termin składania ofert: 2018/12/07 10:45:00

Zakup plastikowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie

Data publikacji: 2018/04/19
Termin składania ofert: 2018/04/27 11:45:00

Zakup worków do zbierania odpadów komunalnych selektywnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie

Data publikacji: 2018/04/19
Termin składania ofert: 2018/04/30 10:45:00

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego i opracowania dokumentacji z audytu zewnętrznego w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie

Data publikacji: 2018/02/12
Termin składania ofert: 2018/02/27 10:00:00

Sukcesywny zakup paliw płynnych tj. Benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla potrzeb P.G.K. Sp. z o.o. w Goleniowie

Data publikacji: 2018/02/02
Termin składania ofert: 2018/02/12 12:00:00

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego i opracowanie dokumentacji z audytu zewnętrznego w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie

Data publikacji: 2018/01/18
Termin składania ofert: 2018/02/02 10:15:00

Sukcesywny zakup paliw płynnych tj. Benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla potrzeb P.G.K. Sp. z o.o. w Goleniowie

Data publikacji: 2017/02/06
Termin składania ofert: 2017/02/13 12:00:00

dostawa oraz montaż urządzeń do przeładunku odpadów komunalnych na terenie Bazy P.G.K. Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17C

Data publikacji: 2017/01/13
Termin składania ofert: 2017/01/20 12:00:00

Dostawa trumien, krzyży, obudów

Data publikacji: 2016/10/10
Termin składania ofert: 2016/10/17 12:00:00

Dostawa paliw płynnych

Data publikacji: 2016/01/20
Termin składania ofert: 2016/01/29 12:00:00

Budowa Bazy Przeładunkowej Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi.

Data publikacji: 2015/12/30
Termin składania ofert: 2016/02/09 10:00:00

Zakup paliw płynnych

Data publikacji: 2015/02/06
Termin składania ofert: 2015/02/16 12:00:00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Data publikacji: 2014/05/05
Termin składania ofert: 2014/05/05 12:54:00

dostawa paliw płynnych

Data publikacji: 2014/04/14
Termin składania ofert: 2014/04/24 12:00:00

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów P.G.K. Sp. z o.o.

Data publikacji: 2014/02/12
Termin składania ofert: 2014/02/12 14:16:00

Dostawa trumien, krzyży, obudów

Data publikacji: 2013/10/01
Termin składania ofert: 2013/10/08 12:00:00

dostawa pojazdu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych z osprzętem do zbiórki kontenerów KP-7 w formie leasingu kapitałowego

Data publikacji: 2013/07/04
Termin składania ofert: 2013/07/12 12:00:00

Zakup paliw płynnych

Data publikacji: 2013/06/04
Termin składania ofert: 2013/06/11 12:00:00

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl