Wywóz odpadów komunalnych

Spółka świadczy usługi w zakresie:

 • odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Gminy Goleniów, Gminy Stepnica, Gminy Przybiernów, Gminy Osina,
 • odbioru i transportu odpadów selektywnych z pojemników i worków na terenie Gminy Goleniów, Gminy Stepnica, Gminy Przybiernów, Gminy Osina,
 • odbioru odpadów wielkogabarytowych – akcja „odbioru gabarytów” prowadzona jest na terenie gmin dwa razy w roku (szczegóły w harmonogramach wywozów odpadów dla poszczególnych gmin),
 • odbioru i transportu odpadów budowlanych i poremontowych z kontenerów (istnieje możliwość najmu kontenera na odpady budowlane i poremontowe i rozbiórkowe),
 • odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych,
 • Spółka oferuje dzierżawę pojemników 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
 • Odbiór odpadów segregowanych w workach foliowych z podziałem na frakcje w poszczególnych gminach:
 1. Gmina Goleniów:
  - makulatura
  - szkło
  - tworzywa sztuczne
  - odpady zielone
 2. Gmina Osina:
  - makulatura:
  - szkło
  - tworzywa sztuczne
 3. Gmina Stepnica:
  - makulatura
  - szkło
  - tworzywa sztuczne
  metal
 4. Gmina Przybiernów:
  - makulatura
  - szkło
  - tworzywa sztuczne

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl