Aktualności i komunikaty

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, 2017/10/26

Pisemne zgłoszenia kandydatur należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. I Brygady Legionów 17C, 72-100 Goleniów w terminie do dnia 13 listopada godz. 14.00.

 

Szczegółowe warunki zgłoszeń oraz wymagania stawiane kandydatowi, jak również harmonogram konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółki http://www.pgkgoleniow.ploraz Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki w Goleniowie przy ul. Brygady Legionów 17 C, 72-100 Goleniów.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Spółki

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl