Aktualności i komunikaty

Stawka dziennej opłaty targowej , 2015/01/29

Ustala się stawkę dziennej opłaty targowej w wysokości 2,70 zł za każdy w tym celu zajmowany m2 i niepełny m2 , z tytułu sprzedaży na targowiskachmiejskich:

  1. targowisko „Turzynek” przy ulicy Zielona Droga, położone w obrębie nr 8 na działce nr 14 i części działki nr 15, na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały oznaczone kolorem żółtym;
  2. targowisko „Mój Rynek” przy ulicy Zielona Droga, położone w obrębie nr 8 na działce nr 19/8, na mapie stanowiącej załącznik  nr 2 do uchwały oznaczone  kolorem niebieskim;
  3. targowisko przy ul. Jana Matejki, położone w obrębie nr 6 na części działki nr 99/1, na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały oznaczone kolorem zielonym. 

Więcej informcji w treści Uchwały Nr L/569/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. - pobierz treść uchwały
 

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl