Aktualności i komunikaty

Kasa przy ulicy Marii Konopnickiej 12 czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, 2015/01/28

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż od dnia 16 lutego 2015 roku kasa przy ulicy Marii Konopnickiej 12 czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Kasa dodatkowo przyjmuje podatki i opłaty należne Gminie Goleniów w wyżej wymienionych godzinach.

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl