Aktualności i komunikaty

Dokonano wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki, 2017/11/27

Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie uprzejmie informuje, iż w wyniku  przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonano wyboru Pani Katarzyny Gonery na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Spółki, jako osoby, która otrzymała najwyższą liczbę punktów oraz pozytywną opinię  Burmistrza Gminy Goleniów.

Wszystkim pozostałym kandydatom, którzy przesłali swoje zgłoszenia,  Rada Nadzorcza pragnie podziękować za udział w postępowaniu konkursowym,  życząc pomyślności i sukcesów zawodowych w przyszłości.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl