Aktualności i komunikaty

Uwaga! Mogą wystąpić tymczasowe problemy z telefonami stacjonarnymi Spółki, 2017/05/12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie uprzejmie informuje, iż w związku z przeniesieniem siedziby Spółki na ul. I Brygady Legionów 17C w Goleniowie mogą wystąpić tymczasowe problemy z telefonami stacjonarnymi Spółki. W związku z  powyższym informujemy o numerach telefonów kontaktowych poszczególnych działów  w firmie:

DYREKTOR TECHNICZNY

TEL. 784 025 306

DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI:

TEL. 662 020 960 – KIEROWNIK DZIAŁU

TEL. 660 467 456 , 660 467 256 – OBSŁUGA KLIENTA

DZIAŁ ZIELENI:

TEL. 668 911 945 – KIEROWNIK DZIAŁU

TEL. 882 022 634 – OBSŁUGA KLIENTA

OBŁUGA POGRZEBOWA:

TEL. 604 934 004

SEKRETARIAT

TEL.  882 021 399

OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

TEL. 660 467 537

DZIAŁ TECHNICZNY I OCHRONA ŚRODOWISKA

TEL. 882 022 657

PORTIERNIA

TEL. 660 467 245

KSIĘGOWOŚĆ

TEL. 668 914 004

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl