Aktualności i komunikaty

Skrócenie czasu pracy Spółki z powodu wysokich temperatur powietrza, 2018/08/09

PGK Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w związku ze skróceniem czasu pracy Spółki z powodu wysokich temperatur powietrza, usługi nie wykonane od dnia 07 sierpnia 2018 zostaną wykonane do dnia 11.08 18 (sobota).

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl