Aktualności i komunikaty

Od dnia 1 GRUDNIA 2013 ROKU odbierane będą tylko 4 frakcje odpadów selektywnie zebranych z worków, 2013/11/25

MIESZKAŃCY GMINY GOLENIÓW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuję, iż w związku z przyjęciem nowego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów” Uchwałą numer XXXVI/417/13 z dnia 25.09.2013r., (opublikowany w Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.11.2013r. poz. 3830) informujemy co następuje.

Od dnia 1 GRUDNIA 2013 ROKU odbierane będą tylko 4 frakcje odpadów selektywnie zebranych z worków. Będą to:

  1. Tworzywa sztuczne (worek żółty),
  2. Papier (worek niebieski),
  3. Szkło (worek zielony),
  4. Odpady zielone (worek brązowy).

Harmonogramy wywozu odpadów w/w nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż istniejące we wcześniejszym harmonogramie odpady BIO zmieniają nazwę na Odpady Zielone.
 

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl