Aktualności i komunikaty

Odbiór odpadów komunalnych i selektywnych z poszczególnych miejsc na terenie Miasta i Gminy Goleniów zostanie wykonany 07.01.2017r., 2016/12/29

W związku z przypadającym dniem wolnym od pracy tj. 06.01.2017r.  (piątek) odbiór odpadów komunalnych i selektywnych z poszczególnych miejsc na terenie Miasta i Gminy Goleniów zostanie wykonany 07.01.2017r. (sobota) - (informacja poniżej).

Miejscowość/ ulice

Dzień odbioru odpadów

ODPADY ZMIESZANE

Goleniów (ul. Marii Konopnickiej 20-22, Maszewska),

07.01.2017r. (sobota)

Rurka, Rurzyca, Kliniska Wielkie, Pucie, Pucko, Załom

07.01.2017r. (sobota)

ODPADY SELEKTYWNE

Rurka, Rurzyca, Kliniska Wielkie, Pucie, Pucko, Załom, Czarna Łąka, Lubczyna, Ininka, Kępy Lubczyńskie, Borzysławiec, Komarowo, Łozienica

07.01.2017r. (sobota)

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl