Aktualności i komunikaty

Zmiana siedziby spółki, 2017/05/29

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY P.G.K. SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie uprzejmie informuje, iż siedziba Spółki została przeniesiona pod adres Goleniów ulica I Brygady Legionów 17 C.

Pod adresem nowej siedziby można uregulować tylko i wyłącznie sprawy związane z Gospodarką Odpadami tj. odbiór odpadów, wywóz nieczystości ciekłych, pojemniki i worki na odpady po budowlane itp.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie informacje w sprawach gospodarki odpadami oraz zgłoszenia wywozu nieczystości ciekłych (szamba) przyjmowane są pod numerami telefonu tj.: 660 467 456 , 660 467 256 , 662 020 960.

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl