Aktualności i komunikaty

Zmiany stawek podatku VAT, 2010/12/29

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2011 r., na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1578) wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe stawki od podatku od towarów i usług (zwanego dalej podatkiem VAT).

Zgodnie z treścią wyżej powołanych przepisów ustawy, od nowego roku czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT objęte będą następującymi, nowymi stawkami:

5 % - obejmującą swoim zakresem m. in. nieprzetworzoną żywność, książki, czasopisma specjalistyczne, podstawowe produkty żywnościowe (szczegółowe wyliczenie zawiera nowy Załącznik nr 10, wprowadzony do ustawy o podatku od towarów i usług ww. ustawą nowelizującą)
8 % - dla dostaw towarów i usług, dla których obowiązywała dotychczas stawka 7% (m.in. usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie, związane ze zbieraniem i transportem odpadów, usługi pogrzebowe wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych oraz usługi związane z zagospodarowaniem zieleni) z wyłączeniem towarów i usług objętych nową stawką 5%;
23 % - dla dostaw towarów i usług dla których obowiązywała dotychczas stawka 22% (m.in. olej, gaz, odzież, obuwie, sprzęt RTV i AGD, samochody, benzyna, woda, prąd, usługi telekomunikacyjne)

Stawki 8% oraz 23% zostały wprowadzone w miejsce dotychczas obowiązujących stawek tymczasowo, to jest na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zwracamy również Państwa uwagę na fakt, że za czynności wykonane przed dniem 01 stycznia 2011 r. naliczany będzie podatek VAT w wysokości dotychczas obowiązującej, nawet w przypadku jeżeli faktury z tego tytułu będą wystawiane już w nowym roku.

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl