Aktualności i komunikaty

Usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy OSINA, 2015/08/06

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Goleniowie. Informuje istnieje możliwość zamówienia w PGK usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy OSINA.

Stosujemy konkurencyjne ceny za 1 m3 nieczystości ciekłych (cennik do wglądu w PGK). Usługi świadczymy po uprzednim podpisaniu umowy. Wywóz na telefoniczne zgłoszenie w ciągu 3 dni. UWAGA!! Fakturujemy wg faktycznie wykonanej usługi.

Kontakt:
Telefonicznie: nr 91-418-44-26 wew. 1 lub 3
lub osobiście w siedzibie Spółki ul.Marii Konopnickiej 12 Goleniów
pokój nr 4 - w dni robocze w godz. 7.30 do 14.30

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl