O firmie

Spółka istnieje blisko 22 lata powołana została 1 stycznia 1992 roku jako Spółka prawa handlowego.

Od maja 2011 roku jesteśmy Spółką gminną (100% udziałów Gminy Goleniów). Przedsiębiorstwo jest Spółką specjalizującą się w odbiorze i transporcie odpadów komunalnych jak również w świadczeniu usług pogrzebowych.

Świadczymy również usługi dla Miasta Goleniowa w zakresie utrzymywania czystości i porządku w mieście oraz czynności związanych z utrzymywaniem miasta i gminy Goleniowa podczas Akcji Zimowej.

Centrala
tel.: (91) 418-44-26
fax: (91) 418-22-06

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Składowisko odpadów
tel.: (91) 407-45-92

Akcja Zimowa
tel.: 660-361-946

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl