O firmie

Spółka istnieje blisko 26 lat, rozpoczęła działalność 1 stycznia 1992 roku jako Spółka prawa handlowego.

Od maja 2011 roku jesteśmy Spółką gminną (100% udziałów Gminy Goleniów). Przedsiębiorstwo jest Spółką specjalizującą się w odbiorze i transporcie odpadów komunalnych jak również w świadczeniu usług pogrzebowych.

Świadczymy również usługi dla Miasta Goleniowa w zakresie utrzymywania czystości i porządku w mieście oraz czynności związanych z utrzymywaniem miasta i gminy Goleniowa podczas Akcji Zimowej.

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl